Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2017 oraz Nr 2/2017

1 lutego 2017 | Nabory 2017, Nabory wniosków

W dniu 1 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” (nabór Nr 1) oraz Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” (nabór Nr 2).

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla P.1 wynosił 420.000,00 zł, w tym 210.000,00złdlawnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane, natomiast dla P.4 wynosił 3.000.000,00 zł.

Na Przedsięwzięcie 1 do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków (w tym 3 dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane) na łączną kwotę 980.000,00 zł, natomiast na Przedsięwzięcie 4 wpłynęło 13 projektów na łączną kwotę 2.045.541,21 zł.

Lista rankingowa wniosków w ramach P.1 (grupy defaworyzowane)

Lista wniosków wybranych w ramach P.1 (grupy defaworyzowane)

Lista rankingowa wniosków w ramach P.4

Lista wniosków wybranych w ramach P.4

Podobne artykuły w kategorii Nabory 2017 | Nabory wniosków
Skip to content