Warsztaty zielarskie w Zagrodzie edukacyjnej w Starej Złotorii

Warsztaty zielarskie w Zagrodzie edukacyjnej w Starej Złotorii

Warsztat nt. podstaw zielarstwa, który odbył się w dniu 10 sierpnia br. to kolejne przedsięwzięcie w ramach współpracy LGD ZIELONE SIOŁO z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie promowania Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych. Uczestnicy zajęć otrzymali wiedzę merytoryczną i praktyczną jak rozpoznawać zioła w swoim otoczeniu, jak i kiedy je zbierać, przerabiać i bezpiecznie wykorzystywać. Zioła towarzyszą człowiekowi od wieków. Są używane do...

czytaj dalej
Zakończyliśmy szkolenia on-line dla Grantobiorców

Zakończyliśmy szkolenia on-line dla Grantobiorców

Za nami cykl szkoleń on-line na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych w związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach P.3B „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  W szkoleniach, które...

czytaj dalej
LGD „ZIELONE SIOŁO” na „Pikniku z Produktem Polskim”

LGD „ZIELONE SIOŁO” na „Pikniku z Produktem Polskim”

Na zaproszenie p. Romana Malickiego dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, w dniu 8 lipca br. uczestniczyliśmy w „Pikniku z Produktem Polskim” połączonym z etapem powiatowym Konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Tematem przewodnim na stoisku promocyjnym LGD „ZIELONE SIOŁO” było podtrzymanie tradycji i wiedzy nt. znanego w całym regionie nadbużańskim pieczywa odpustowego - „Kozy Prostyńskiej”, którego pochodzenie i historia związana jest z obszarem LGD...

czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w ramach Projektów grantowych

W związku z trwającym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji...

czytaj dalej
Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD za rok 2022

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD za rok 2022

W dniu 30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. Obradom przewodniczył p. Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2022 roku w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Zarządu p. Adriana Rukat. Omówiła stan wykorzystania środków na wdrażanie LSR, zrealizowane projekty w ramach ogłoszonych naborów przez LGD, przeprowadzone...

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

                                                                        Ostrów Mazowiecka, 30.06.2023 r. Zaproszenie do składnia ofert Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Zamówienie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. I. Opis...

czytaj dalej
Złożyliśmy nową Strategię LGD „Zielone Sioło” do Urzędu Marszałkowskiego

Złożyliśmy nową Strategię LGD „Zielone Sioło” do Urzędu Marszałkowskiego

Nowa Strategia LGD „ZIELONE SIOŁO” na lata 2023-2027 w dniu 06.06 została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W nowym okresie programowania realizacja przedsięwzięć będzie dotyczyła rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz wzmocnienia zaangażowania społecznego w rozwój lokalny i włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi młodych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dziękujemy...

czytaj dalej
Wizyta studyjna na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza

Wizyta studyjna na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”dniach 24-26 maja br. uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej, która odbyła się na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza”. Uczestnikami wizyty byli mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz LGD „Radviliškio lyderis” z Litwy - partnerów projektu. Celem wizyty było przybliżenie uczestnikom dobrych praktyk zrealizowanych ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „Zaścianek Mazowsza”,...

czytaj dalej
Skip to content