Kolejne spotkanie organizacji pozarządowych „Pozarządowe Espresso”

Kolejne spotkanie organizacji pozarządowych „Pozarządowe Espresso”

W dniu 11 marca br. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu on-line z cyklu „Pozarządowe Espresso”. Tym razem spotkanie poświęcone było konkursowi NOWEFIO – edycja 2021. Jak zawsze Łukasz Wachowski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, omówił główne założenia Programu, rodzaje zadań, zasady przyznawania dotacji oraz kryteria ocen projektów. Ponadto zapoznał uczestników z obsługą generatora wniosków oraz z formularzem oferty aplikacyjnej.

czytaj dalej
Pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych z cyklu „Pozarządowe Espresso”

Pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych z cyklu „Pozarządowe Espresso”

W dniu 4 marca br. uczestniczyliśmy w inauguracyjnym spotkaniu on-line z cyklu „Pozarządowe Espresso” poświęconym konkursom dla organizacji pozarządowych. Spotkanie zorganizował Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce. LGD „ZIELONE SIOŁO” uczestniczyło wspólnie z przedstawicielami KGW z obszaru działania Stowarzyszenia tj.: Agnieszką Truskowską-Janusz z KGW w Pętkowie Wielkim, Joanną Dąbrowską z KGW w Kiełczewie oraz Beatą Niemira z KGW w Szulborzu Wielkim. Prowadzący...

czytaj dalej
Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwy Regionów”

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwy Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął nabór zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Tegoroczna rywalizacja przebiegać będzie w nowej formule. Jury oceniać będzie pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Pula nagród wynosi ponad 35 tys. zł. Zachęcamy KGW z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do wzięcia udziału w Konkursie. Chętnie pomożemy przy przygotowaniu zgłoszenia. Zgłoszenia do Konkursu można...

czytaj dalej
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zachęcamy do udziału w  Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RPorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym...

czytaj dalej
Święto NGO

Święto NGO

27. lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To świetna okazja aby podziękować wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” za działalność społeczną i za współpracę z naszym Stowarzyszeniem.Dzięki zaangażowaniu Waszych członków, dzieci, młodzież, a także dorośli mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach. Wspólnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy z Waszym udziałem wiele...

czytaj dalej
Zakończyliśmy cykl szkoleń on-line dla Grantobiorców

Zakończyliśmy cykl szkoleń on-line dla Grantobiorców

W okresie 12 - 23 lutego br. odbył się cykl szkoleń on-line nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych. Szkolenia adresowane były do mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, zainteresowanych możliwością złożenia wniosku o powierzenie grantu na zakup wyposażenia/ sprzętu/ infrastruktury do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej...

czytaj dalej
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił Konkurs pn. „Zero food waste - nie marnuję żywności”. Celem Konkursu jest zachęcenie do wdrożenia idei niemarnowania żywności oraz kreatywnego podejścia do sztuki kulinarnej z wykorzystaniem produktów, które pozostały z poprzednich posiłków czy zakupów. Stwórzcie danie – przepis oraz zdjęcia i prześlijcie je na adres kulinaria@nikidw.edu.pl. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do dnia 24 marca br. Szczegółowe informacje dostępne są na...

czytaj dalej
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy...

czytaj dalej
Skip to content