Zapraszamy na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

5 lipca 2018 | Projekty, Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

W związku z realizacją projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, w imieniu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” zapraszam na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lipca br. (wtorek) o godz. 13.00 w Ośrodku „Binduga”, ul. Przystań 2 w Broku.

Program szkolenia :

13:00 – 13:15 Powitanie osób biorących udział w spotkaniu, krótkie przedstawienie projektu LGD „ZIELONE SIOŁO”,

13:15 – 13:45 Geneza projektu Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego, struktura projektu, różnice organizacyjne w obrębie regionów członkowskich, kategorie podejmowanych działań promocyjnych,

13:45 – 14:15 Mazowsze w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Jubileusz 10-lecia projektu, know-how przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze,

14:15 – 14:30  Dobre przykłady – opis wybranych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, przykłady współpracy pomiędzy podmiotami w Sieci, szlaki kulinarne na Mazowszu,

14:30 – 14:45 Różnorodność zadań dofinansowanych w ramach promocji Sieci – pokaz filmów promocyjnych Sieci oraz projektu Slow Road,

15:00      Obiad.

Szkolenie poprowadzi pracownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Skip to content