Rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

13 lipca 2018 | Projekty, Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Szkoleniem, które odbyło się w Ośrodku „Binduga” w Broku, w dniu 10 lipca br. w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Uczestnikami spotkania byli lokalni wytwórcy żywności, właściciele gospodarstw rolnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem szkolenia było przybliżenie idei powstania Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Sieć powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu regionów europejskich. Aktualnie Sieć zrzesza dwadzieścia pięć regionów europejskich, które dbają aby zaoferować mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku, wyjątkową regionalną żywność. Mazowsze w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego jest od 10 lat. Zrzesza 98 członków związanych z produkcją, przetwórstwem bądź sprzedażą żywności wysokiej jakości.

Podczas szkolenia zaprezentowano dobre praktyki, przykłady współpracy pomiędzy podmiotami w Sieci, szlaki kulinarne na Mazowszu. Omówiono zasady uczestnictwa podmiotów w Sieci, sposób w jaki można do niej przystąpić oraz obowiązki wynikające  z członkostwa.

Spotkanie prowadziła pani Anna Gawlicka pracownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiegow Warszawie.

Skip to content