Zakończyliśmy szkolenia on-line dla Grantobiorców

20 stycznia 2022 | Aktualności

Zakonczenie szkolen granty

Za nami cykl szkoleń on-line na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych w związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach P.3B „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR,
w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Szkolenia odbyły się w  terminie 10-13 stycznia oraz w dniu 17 stycznia br. Podczas spotkań Prezes Zarządu Adriana Rukat omówiła warunki udzielenia wsparcia, procedury oceny oraz kryteria wyboru grantobiorców. Ponadto poruszyła zagadnienia związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku o powierzenie grantu i przygotowaniem załączników oraz sposobem finansowania, realizacji  i rozliczania grantów. 

W trakcie szkoleń przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędów Gmin aktywnie uczestniczyli w szkoleniach. Zadawali pytania dotyczące zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, kwalifikowalności kosztów oraz obowiązkowych załączników do wniosku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach. Mamy nadzieję, że przekazane informacje przyczynią się do złożeniem ciekawych wniosków na zadania grantowe.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content