Spotkanie warsztatowe LGD z obszaru Północnego Mazowsza

27 października 2021 | Aktualności

We wtorek 26 października br. w Różanie uczestniczyliśmy w spotkaniu warsztatowym wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania z obszaru Północnego Mazowsza: LGD „Zaścianek Mazowsza”, LGD „Kurpsie Razem, LGD „Północne Mazowsze”, LGD „Przyjazne Mazowsze”, LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” oraz LGD „Zielone Mosty Narwi”.

Spotkanie zorganizował Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce przy współpracy z LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

Prowadzący spotkanie Piotr Sadłocha Prezes Polskiej Sieci LGD przybliżył uczestnikom okoliczności powstania Świętokrzyskiej Sieci LGD oraz problemy z jakimi się teraz mierzy. Omówił korzyści współpracy partnerstw w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach regionalnej i krajowej sieci LGD. Podzielił się aktualnymi informacjami na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content