Szkolenie z dobrych praktyk pszczelarskich w Zespole Szkół CKP w Starym Lubiejewie.

27 października 2021 | Aktualności

Po co nam pszczoły, jaka jest ich rola w ekosystemie, co możemy uczynić, by pszczoły żyły z nami w symbiozie, jak rozpoznać sfałszowany miód, jakie są koszty założenia pasieki i kiedy się zwrócą, czy pszczelarstwo to coś dla mnie, to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas szkolenia pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – dobre praktyki pszczelarskie”, które odbyło się w 25 października br. w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego w Starym Lubiejewie.

W szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy z LGD „ZIELONE SIOŁO” aktywnie uczestniczyli uczniowie II i III klasy Technikum mechanizacji rolnictwa oraz gospodarz miejsca p. Andrzej Sakowicz – kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół – CKR, Krzysztof Zaniewski i Dominik Morawski z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Adriana Rukat Prezes LGD wraz Agnieszką Sołowińską pracownikiem Biura LGD.
Szkolenie prowadził Adrian Pachnik – Mistrz pszczelarstwa, który w 2002 r. założył spółkę Pachniczówka Sp. z o.o. specjalizującą się w pozyskiwaniu miodu oraz jego przetwórstwie.

Na zakończenie spotkania odbył się quiz na temat życia pszczół , w którym młodzież miała możliwość weryfikacji zdobytej na spotkaniu wiedzy.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content