Spotkanie przedstawicieli mazowieckich LGD z Marszałkiem Województwa

29 czerwca 2022 | Aktualności

W dniu 24 czerwca br. uczestniczyliśmy w spotkaniu przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania, które odbyło się w Gospodarstwie „Leśny Zakątek” w Białobrzegach k. Płocka.

W trakcie spotkania p. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, przybliżył perspektywę rozwoju Mazowsza oraz możliwości wykorzystania środków europejskich w najbliższych latach. Kierownik Wydziału Leader UMWM w Warszawie p. Łukasz Brzeziński omówił główne założenia opracowania lokalnych strategii rozwoju na nowy okres programowania z uwzględnieniem formuły pośredniej wdrażania RLKS
na Mazowszu.

Ponadto podczas spotkania przedstawiciele LGD podpisali umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD „ZIELONE SIOŁO” reprezentowała p. Adriana Rukat Prezesa Zarządu, natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego p. Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

W województwie mazowieckim wnioski o przyznanie pomocy w ramach wsparcie przygotowawczego złożyło 30 lokalnych grup działania na łączną kwotę 2.220.000,00 zł. Przyznane środki umożliwią prowadzenie działań związanych z realizacją planu włączenia lokalnej społeczności w proces tworzenia i opracowywania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Przygotowanie LSR jest warunkiem koniecznym do ubiegania się w konkursie na wybór LGD w nowym okresie programowania.

Aktualności

Najnowszy
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny

Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań przeprowadzonych przez LGD w...

czytaj dalej
Skip to content