Spotkanie animacyjne w Broku

25 marca 2022 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

We wtorek 22 marca w Publicznej Bibliotece w Broku odbyło się spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: KGW Króle Duże, KGW Kiełczew, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczna 4”, KGW Kępiste Borowe, Stowarzyszenie „Ugniewo Razem”, KGW Żebry Laskowiec, Stowarzyszenie BROK, KGW Gąsiorowo, KGW Zakrzewo Kopijki, Stowarzyszenie Nasze Boguty, KGW Zaszków, OSP Zaszków, KGW Zaręby Kościelne oraz KGW Jasienica.

Spotkanie zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce przy współpracy z LGD „ZIELONE SIOŁO” otworzyła Dyrektor Biblioteki Ewa Młynarczuk, a następnie Adriana Rukat Prezes LGD „ZIELONE SIOŁO” przywitała uczestników spotkania.

Animator MOWES Łukasz Wachowski przedstawił główne założenia działalności MOWES oraz możliwości współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Zapoznał uczestników z zasadami poprawnego sporządzenia oferty na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” oraz przybliżył program Mazowsze Lokalnie 2022 na mikrodotacje wspierające inicjatywy oddolne i rozwój organizacji. Omówił kryteria wyboru, warunki rozliczania projektów, najczęściej popełniane przez NGO błędy.

Ponadto przedstawił źródła i możliwości pozyskiwania przez organizacje pozarządowe funduszy zewnętrznych służących finansowaniu lokalnych działań społecznych

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content