Zapraszamy na spotkanie animacyjne w Broku

18 marca 2022 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) serdecznie zapraszają przedstawicieli KGW, aktywnych mieszkańców, sołtysów, grupy nieformalne oraz stowarzyszenia i fundacje z terenu powiatu ostrowskiego zainteresowane wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na spotkanie animacyjne, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. w godz. 14.00 – 17.00 w Publicznej Bibliotece w Broku, ul. Pułtuska 22.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Źródła finansowania lokalnych działań społecznych.
  2. Konkurs Mazowsze Lokalnie 2022 na inicjatywy oddolne i rozwój organizacji.
  3. Konkurs Zarządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.
  4. Oferta bezpłatnego wsparcia mOWES we wspieraniu współpracy na rzecz lokalnej społeczności oraz zakładaniu i rozwijaniu organizacji.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.         

Proszę o zgłaszanie udziału do dnia 21 marca br. telefonicznie pod nr 602 778 363 lub mailowo na adres: lgd@zielonesiolo.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji oraz nr telefonu.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content