Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu grantowego

28 maja 2022 | Aktualności

W dniu 24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisaliśmy umowę na realizację drugiego projektu grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo/II”. Dzięki przyznanej pomocy 11 Grantobiorców z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zrealizuje zadania na łączną kwotę 87.846,00 zł dotyczące zakupu sprzętu AGD, wyposażenia kuchennego, mebli oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego do miejsc mających na celu szerzenie lokalnej kultury, służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne i promujących obszar objęty LSR.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content