Robocze spotkanie w sprawie międzynarodowego projektu współpracy

21 lipca 2021 | Aktualności, Międzynarodowe projekty współpracy, Projekty, Projekty współpracy

W dniu 19 lipca br. w Hotelu „Albatros” w Serwach k. Augustowa zorganizowaliśmy spotkanie robocze mające na celu omówienie przygotowania i realizacji międzynarodowego projektu współpracy pomiędzy: LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie oraz partnerem z Litwy – LGD „Radviliškial”.

Projekt będzie miał na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, prezentację dobrych praktyk oraz promocję obszaru działania partnerów, w tym produktów i usług lokalnych. Realizacja projektu współpracy nastąpi w 2022 r.

Podczas spotkania partnerzy dokonali prezentacji swoich LGD oraz omówili propozycje działań w ramach projektu. Ponadto przeanalizowano kryteria wyboru i oceny wniosku o przyznanie pomocy zarówno po stronie polskiej jak i litewskiej.

Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień br., na którym odbędzie się podpisanie umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu.

Skip to content