Przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR 2022 r.

10 marca 2023 | Aktualności

W związku z corocznym obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 7 marca br. odbył się w trybie zdalnym warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w 2022 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Biura oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR, ocenę dotychczasowych efektów oraz zmian społeczno-gospodarczych jakie zaszły na obszarze działania LGD w 2022 r.

Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach Strategii. Prezentacja obejmowała m.in. cele i przedsięwzięcia, stan wykorzystania budżetu na wdrażanie LSR, złożone i realizowane przez wnioskodawców i grantobiorców projekty, działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz aktywizacji mieszkańców na obszarze LGD w 2022 roku. Następnie Wiceprezes Grzegorz Nadratowski omówił na podstawie ankiety ewaluacyjnej m.in. jakość składanych projektów we wszystkich obszarach tematycznych i wpływ na osiąganie stosowanych wskaźników. Ponadto, odniósł się do kryteriów wyboru, stopnia realizacji potrzeb społecznych poprzez wybierane projekty oraz stosowane procedury wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za udział w spotkaniu.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content