Podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy ponadnarodowej

14 listopada 2021 | Aktualności, Międzynarodowe projekty współpracy, Projekty współpracy

W dniu 11 listopada, w którym uroczyście wspominamy odzyskanie przez Polskę 🇵🇱niepodległości, przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania, przypieczętowali nawiązanie współpracy podpisując umowę partnerską o współpracy ponadnarodowej dla realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”. Umowę w imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” – Koordynatora krajowego projektu podpisała Adriana Rukat – Prezes Zarządu, w imieniu Litewskiej Grupy Stowarzyszenia vietos veiklos grupė “Radviliškio lyderis” – Koordynatora projektu podpisał Romas Kalvaitis – Prezes Zarządu, w imieniu LGD „Zaścianek Mazowsza” umowę podpisała Marzena Jastrzębska – Prezes Zarządu.

Projekt został zaplanowany w ramach przepisów wykonawczych do projektów współpracy realizowanych w ramach działania „Inter i transgranicznej współpracy” PROW na Litwie i poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW w Polsce.

Partnerzy zobowiązali się do wspólnej realizacji projektu, którego celem będzie wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze przedsiębiorczości, aktywizacja społeczności lokalnych, a także prezentacja dobrych praktyk poprzez innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na wsi. W ramach projektu zaplanowano szereg działań m.in.: konferencję, wizyty studyjne, międzynarodowy kiermasz, wirtualną mapę oraz film promocyjny.

Skip to content