Podpisaliśmy List intencyjny dotyczący współpracy ponadnarodowej

30 marca 2012 | Międzynarodowe projekty współpracy, Projekty

W dniu 23 marca 2012 r. w Augustowie nastąpiło podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach realizowanego w Polsce i na Litwie europejskiego programu Leader pomiędzy: Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Lokalną Grupą Działania „ZIELONE SIOŁO”, Stowarzyszeniem Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė oraz Stowarzyszeniem Jonavos r. kaimo bendruomenių asociacija. Rozpoczęte negocjacje mają prowadzić do nawiązania ponadnarodowej współpracy w celu stworzenia warunków przygotowania projektu współpracy.

Strony zadeklarowały chęć przeprowadzenia wspólnego ponadnarodowego projektu współpracy, zgodnego z celami Lokalnych Strategii Rozwoju oraz zasadami i cechami europejskiego programu Leader.

Podobne artykuły w kategorii Międzynarodowe projekty współpracy | Projekty
Skip to content