Otrzymaliśmy dotację na Warsztaty edukacyjne – Kochajmy pszczoły

9 czerwca 2020 | Projekty, Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Pszczoły

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem dla organizacji pozarządowych, w dniu 27 lutego br. złożyliśmy ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty edukacyjne – Kochajmy pszczoły”.

Uchwałą nr 639/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, nasza oferta została wybrana do dofinansowania.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest na wrzesień-październik br. Polegało będzie na przeprowadzeniu 10 warsztatów dla dzieci w wieku 5-6 lat, w przedszkolach i szkołach podstawowych na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. Zadanie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat roli pszczół w środowisku naturalnym, zwiększenie wrażliwości dzieci na otaczającą nas przyrodę, wzrost rozpoznawalności produktów pszczelich oraz aktywizację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty edukacyjne poprowadzi mistrz pszczelarstwa z wieloletnim doświadczeniem.

Pszczoły to owady, które pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie – zapylają rośliny. To dzięki ich pracy możemy jeść wiele owoców i warzyw. W związku z rosnącym zagrożeniem wyginięcia pszczół, ważne jest aby przybliżać najmłodszym mieszkańcom naszego obszaru, jak ważną rolę spełniają te owady.

Pszczoła
Skip to content