Konferencja w Fijałkowie

16 czerwca 2015 | Międzynarodowe projekty współpracy, Projekty

W dniu 13 czerwca 2015 r. w „Gospodzie Pod Kasztanem” w miejscowości Fijałkowo (gm. Przasnysz) uczestniczyliśmy w konferencji pn.: „Czysta energia dla naszych serc”, będącej kolejnym etapem realizowanego od stycznia 2014 r. międzynarodowego projektu współpracy pn. „Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” w ramach działania 4.21 PROW.

Uczestnikami konferencji z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” byli: Prezes Zarządu p. Adriana Rukat, Członek Zarządu p. Jadwiga Mikołajczyk, pracownik Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej p. Iwona Gałązka, przedsiębiorcy z obszaru działania naszej LGD: p. Adam Rukat, p. Rafał Niemra, p. Andrzej Kotynia, informatyk LGD p. Łukasz Bieniek oraz pracownik biura p. Agnieszka Sołowińska.

Ideą konferencji było przybliżenie uczestnikom z Polski i Litwy informacji o rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz określenie potencjału i możliwości wykorzystania poszczególnych źródeł energii. Pod pojęciem OZE kryje się wiele bardzo różnych rozwiązań – od  kolektora słonecznego lub pompy ciepła w budynku jednorodzinnym, po farmy wiatrowe lub elektrownie wodne. OZE to przede wszystkim energia wodna, energia słoneczna, energia wiatru, biopaliwo, biomasa oraz biogaz. Na konferencji zaprezentowano sposób i możliwości pozyskiwania energii z promieni słonecznych, biomasy i wiatru.

Energia odnawialna uzyskiwana jest z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych i  stanowi alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Na zakończenie konferencji podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy, podkreślili iż inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich stwarzają dużą szansę dla rozwoju tych terenów oraz mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów dla rolników.

Podobne artykuły w kategorii Międzynarodowe projekty współpracy | Projekty
Skip to content