Konferencja „Razem zrobimy więcej”

16 kwietnia 2014 | Międzynarodowe projekty współpracy, Projekty

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” w dniach 12-13 kwietnia 2014 r. w miejscowości Fijałkowo (gm. Przasnysz) odbyła się 2-dniowa konferencja pod nazwą „Razem zrobimy więcej”.

Konferencja będąca częścią ww. projektu, skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru działania partnerstwa, miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działalności organizacji pozarządowych w zakresie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich oraz miejscu młodych ludzi w jej rozwoju i wspieraniu lokalnych działań aktywizujących.

Osoby prowadzące konferencję tj. p. Andrzej Niedek z Partnerskiej Grupy Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” oraz p. Mikołaj Niedek z Fundacji Promocji Gmin Polskich poruszyli wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. W interesujący sposób przybliżyli rolę organizacji pozarządowych na obszarze objętym partnerstwem współpracy. Potwierdzili, że działalność NGO jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się podnoszenia jakości życia i rozwoju lokalnego. Prezes Zarządu p. Adriana Rukat w swojej prezentacji przedstawiła główne założenia realizowane przez LGD, przykłady dobrych praktyk wykonanych w ramach naborów ogłoszonych za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia oraz zrealizowane w latach 2010-2013 przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji mieszkańców i promocji LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Wraz z przedstawicielami LGD „ZIELONE SIOŁO” tj.: Prezes Zarządu p. Adrianą Rukat i asystentem koordynatora projektu p. Agnieszką Sołowińską w konferencji uczestniczyli: uczniowie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie wraz z opiekunem Wicedyrektor p. Jolantą Ignatiuk-Przastek, p. Janina Dobkowska i p. Halina Tyl zKoła Gospodyń Wiejskich w Starej Ruskołęce, p. Marianna Skowron z Towarzystwa Nasze Boguty, p. Elżbieta Kaczyńska z Zespołu ludowego „Jarzębina” z Broku, p. Radosław Rostkowski z OSP w Szulborzu Kotach, p. Hanna Magrzyk i p. Maria Rybaczewska przedstawicielki Stowarzyszenia „Małkiński Krąg”, p. Waldemar Sosnowski z Zespółu ludowego „Żurawiacy” oraz p. Danuta Jabłonka-Grabowska z Brokowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania działalność swoich organizacji i zgłoszenia propozycji do współpracy z organizacjami pozarządowymi z Litwy. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i informacyjne m.in. publikację konferencyjną opracowaną przez partnerów projektu.

W programie konferencji było również zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które związane jest z życiem i twórczością Zygmunta Krasińskiego, wybitnego poety, prozaika, dramatopisarza i filozofa polskiego romantyzmu.

Podobne artykuły w kategorii Międzynarodowe projekty współpracy | Projekty
Skip to content