Ankieta konsultacyjna zgłaszania propozycji przeznaczenia dodatkowych środków

10 czerwca 2021 | Aktualności

W związku z ubieganiem się przez LGD „ZIELONE SIOŁO” o dodatkowe środki finansowe na wdrażanie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z procedurą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014–2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety zgłoszenia propozycji przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na jedno z czterech Przedsięwzięć LSR, w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.Wypełnij ankietę
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content