Spotkanie konsultacyjne

14 czerwca 2021 | Aktualności

Zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w dniu 10 czerwca br. w formie on-line odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Konsultacje dotyczyły omówienia propozycji przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wdrażanie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową realizację budżetu LSR oraz procedurę wnioskowania o zwiększenie środków na wdrażanie Strategii, którą poprzedziło przewalutowanie budżetu na Euro. Zgodnie z warunkami ubiegania się o dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej.

W trakcie dyskusji zaproponowano, aby pozostałe środki skierować na wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej. Ponadto przedstawiono formularz ankiety, którą mieszkańcy będą mogli wypełnić on-line.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz uwagi. Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Ankieta dostępna na stronie LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content