Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do skorzystania z Mobilnego Punktu Konsultacyjnego

15 października 2020 | Aktualności

W ramach realizacji projektu „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020” zaplanowano Mobilny Punkt Konsultacyjny. Obejmuje on świadczenie bezpłatnych konsultacji/porad na rzecz przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze pożytku publicznego – lokalnych liderów z obszaru objętego działaniami projektowymi w zakresie związanym z założeniem i funkcjonowaniem organizacji pozarządowej oraz podejmowaniem i finansowaniem inicjatyw społecznych, w szczególności:

  • wybór formy i rejestracja organizacji pozarządowej,
  • działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna oraz działalność gospodarcza,
  • aspekty formalno-prawne i księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej,
  • budżetowanie i budowanie projektów (opracowanie diagnozy problemów i potrzeb na potrzeby planowania zmiany społecznej, określenie celów projektowych, konstruowanie ciekawych, nowych rozwiązań/działań projektowych, przypisanie rezultatów, stworzenie budżetu projektu),
  • realizacja i rozliczanie projektów,
  • źródła finansowania działalności społecznej,
  • zasady prowadzenia pełnej księgowości,
  • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,
  • podstawy kadr i płac,
  • promocja działań społecznych w Internecie.

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych grup nieformalnych do zgłaszania propozycji zagadnień/tematów, które zostaną omówione w Mobilnym Punkcie. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 602 778 363
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgd@zielonesiolo.pl do dnia 31.10.2020 r.

O terminie i miejscu spotkania poinformujemy Państwa po przyjęciu zgłoszeń organizacji zainteresowanych.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content