Zapraszamy na szkolenia on-line w zakresie operacji grantowych

10 lutego 2021 | Aktualności

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantóww ramach Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”, serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w szkoleniach on-line dotyczących informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji grantowych.

Spotkania odbędą się on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego „Microsoft Teams”.

Podczas szkolenia zostaną omówione w szczególności:

 • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji grantowych,
 • kryteria dostępu,
 • zakres, wysokość i  forma wsparcia,
 • koszty kwalifikowalne,
 • zobowiązania grantobiorcy wynikające z umowy o powierzenie grantu,
 • wniosek o  płatność.

TERMINY SZKOLEŃ oraz LINKI:

 • 12 lutego br. (piątek) godz. 14.30

 <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU5YTk1YjctODhmOC00YjhmLWIwMzUtZjkyYjliMGE5M2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 15 lutego br. (poniedziałek) godz. 9.00

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ2ZTJkNzAtZGM0Zi00ZTViLTg0ODEtNWY1MDVmNzUyZWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 15 lutego br. (poniedziałek) godz. 16.30

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk0NDQ5MmYtMzNmOS00ZjcwLTk2NTItYTMwMzMzNmEyZjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 16 lutego br. (wtorek) godz. 16.15

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhhNjMxOWQtMTY1My00YjJlLWFmZWMtNTE1ODAwMTgyMWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 17 lutego br. (środa) godz. 16.15

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzJhNWVkOGQtNzVhYS00YWE1LWJlN2YtOWU1MGRhYjVhZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 18 lutego br. (czwartek) godz. 16.15

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEwNzM2NmUtNTM2MC00MDhhLTg1NGYtZGQxZmU2OWNkYWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 19 lutego br. (piątek) godz. 16.15

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU1NDA3MWEtMDE4MC00MmUyLWEyNzktOWIzYmRjZjQxYzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

 • 23 lutego br. (wtorek) godz. 16.15

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMmY0ODctZWQ2ZC00ZDZlLWE0MjItODJiNmRiMzkzMTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4357cfd-e2d5-4dae-b7ba-14e7d376a219%22%2c%22Oid%22%3a%22eaf94952-0227-4712-8d80-a16b5eb06bfe%22%7d>

Serdecznie zapraszamy.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content