Zakończyliśmy realizację projektu „Pozarządowy jest Gotowy…”

22 grudnia 2021 | Aktualności

W poniedziałkowe popołudnie 20 grudnia br. w Ostrołęce uczestniczyliśmy w warsztatach ewaluacyjnych podsumowujących realizację projektu pn. „Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania” finansowanego ze środków budżetu Województwo Mazowieckiego. Koordynatorem projektu była LGD „Zaścianek Mazowsza”, zaś partnerami wspierającymi: LGD „ZIELONE SIOŁO”, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz Stowarzyszenie Projekt Radomir. Projekt trwał od lipca i polegał na kompleksowym wsparciu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru północno-wschodniego Mazowsza poprzez zorganizowanie dopasowanych do potrzeb szkoleń i doradztwa, spotkania w Lipiance, mającego na celu wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie oraz rozbudowę istniejącej Mapy Aktywności Społecznej, która powstała w 2020 r.

Spotkanie ewaluacyjne prowadziła Anna Czyżewska Prezeska Zarządu Federacji Mazowia. Podczas warsztatów przeanalizowaliśmy przeprowadzone działania projektowe i zgodnie podkreśliliśmy, że „Pozarządowy jest Gotowy…” to projekt, który pozwolił  organizacjom zdobyć dodatkowe kompetencje związane z zarządzeniem, planowaniem działań społecznych, projektów, prowadzeniem działań statutowych i budowaniem pozytywnego wizerunku organizacji.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” za wspólny udział w projekcie:  KGW w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”, KGW Kępiste Borowe, KGW Gąsiorowo „Gąsiorowianki”, KGW w Chmielewie, KGW w Kietlance, KGW Zaręby Kościelne, KGW w Świerżach Zielonych „Świerżewianki” oraz KGW Kiełczew za aktywny udział w cyklu pięciu spotkań szkoleniowych prowadzonych przez trenerkę Edytę Koper. Stowarzyszeniu Przyszłość w Gminie Wąsewo oraz Stowarzyszeniu „Ugniewo Razem” za uczestnictwo w indywidualnym doradztwie finansowym prowadzonym przez Annę Adamską, natomiast KGW w Trynosach, Fundacji Kreatorzy Marzeń z Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad” za udział w spotkaniu organizacji pozarządowych w Lipiance.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content