Zakończyliśmy kolejny nabór wniosków o powierzenie grantów

4 lutego 2022 | Aktualności

W dniu 21 stycznia br. zakończyliśmy kolejny nabór wniosków o powierzenie grantów. Jedenastu Grantobiorców, tj. organizacje pozarządowe i samorządowe jednostki organizacyjne z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” złożyło projekty na łączną kwotę 87.846,15 zł.

Dzięki zaplanowanym zadaniom polegającym na zakupie sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury na obszarze LGD odbędą się ciekawe przedsięwzięcia mające na celu m.in. rozwijanie życia kulturalnego, propagujące aktywność sportową, turystyczno-rekreacyjną, a także integrujące lokalną społeczność.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content