Zakończyliśmy cykl szkoleń on-line dla Grantobiorców

26 lutego 2021 | Aktualności

W okresie 12 – 23 lutego br. odbył się cykl szkoleń on-line nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych. Szkolenia adresowane były do mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, zainteresowanych możliwością złożenia wniosku o powierzenie grantu na zakup wyposażenia/ sprzętu/ infrastruktury do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Tematyka szkoleń dotyczyła omówienia warunków przyznania pomocy, kryteriów dostępu, zakresu i wysokości wsparcia oraz omówienia wniosków i sprawozdania z realizacji grantu. Istotnym elementem szkoleń było zapoznanie uczestników z warunkami wynikającymi z PROW 2014 -2020, lokalnymi kryteriami wyboru oraz zasadami naboru, wyboru, oceny, rozliczania, monitorowania i kontrolowania zadań grantowych.

W trakcie szkoleń przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Zadawali pytania dotyczące zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, kwalifikowalności kosztów oraz obowiązkowych załączników do wniosku o powierzenie grantu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach. Mamy nadzieję, że przekazane informacje zaowocują złożeniem ciekawych wniosków o powierzenie grantów.

Aktualności

Najnowszy
Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 11 marca br. w formie on-line odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w 2020 roku z uwzględnieniem okresu wdrażania od 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady, pracownicy Biura LGD, Wójtowie, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO .

czytaj dalej
Skip to content