Za nami warsztat refleksyjny na temat stanu wdrażania LSR

1 marca 2022 | Aktualności

W związku z corocznym obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 24 lutego br. w Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie w 2021 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady, pracownicy Biura LGD, Samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR, ocenę dotychczasowych efektów oraz zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD.

Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach Strategii. Prezentacja obejmowała m.in. cele i przedsięwzięcia, stopień wykorzystania budżetu LSR, dodatkowe środki na wdrażanie LSR, zrealizowane przez grantobiorców projekty, działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz aktywizacji mieszkańców na obszarze LGD roku ubiegłym. Następnie Wiceprezes Grzegorz Nadratowski omówił na podstawie ankiety ewaluacyjnej m.in. jakość składanych projektów i wpływ na osiąganie stosowanych wskaźników. Ponadto odniósł się do kryteriów wyboru, stopnia realizacji potrzeb społecznych poprzez wybierane projekty oraz stosowane procedury wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za udział w spotkaniu oraz analizę realizacji LSR poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content