Umowa ramowa na realizację LSR na lata 2023-2027 podpisana

20 grudnia 2023 | Aktualności

W dniu 15 grudnia br. w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalnymi Grupami Działania, wybranymi do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Marszałek Pan Adam Struzik w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisał umowy z przedstawicielami 30 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego, które opracowały Strategie i przystąpiły do konkursu. W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowę podpisały: Prezes Zarządu p. Adriana Rukat oraz Wiceprezes p. Aneta Majewska.

Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, tym w szczególności place zabaw, strefy rekreacji i wypoczynku. Przewidziano również projekty grantowe oraz projekty własne. Łączna kwota na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 1.750.000,00 euro.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content