Spotkanie organizacji pozarządowych w Lipiance

12 października 2021 | Aktualności

W związku z realizacją projektu „Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego, którego jednym z partnerów jest LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniach 9-10 października br. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych .

Z obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” uczestniczyli: Adriana Rukat i Agnieszka Sołowińska z LGD, Bogusława Łoniewska z KGW w Trynosach, Marta Zommer reprezentująca Fundację Kreatorzy Marzeń z Ostrowi Mazowieckiej oraz Jadwiga Farat ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”.Dwudniowe wydarzenie dotyczyło edukacji, wymiany doświadczeń, wsparcia i integracji sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza.

Sobotnie zajęcia poprowadził ekspert Andrzej Rybus-Tołłoczko Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego, który przybliżył uczestnikom tematykę związanąz prowadzeniem i udziałem w konsultacjach społecznych, funkcjonowaniem rad pożytku publicznego, procedurą otwartych konkursów ofert oraz możliwościami ubiegania się o środki finansowe na wsparcie NGO w nowym okresie programowania. Łukasz Wachowski – trener organizacji pozarządowych w subregionie ostrołęckim zapoznał uczestników z głównymi założeniami działalności MOWES, formami współpracy oraz przedstawił ostatnie, zrealizowane projekty. Jako formę zbudowania zaufania wśród przedstawicieli NGO zaprezentował grę „budowanie wieży” .

Drugi dzień spotkania dotyczył metody KLANZY , czyli pracy z grupą poprzez aktywizację ruchową i muzyczną . Trenerka Ewa Noga z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA pokazała uczestnikom metody i formy pracy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, kart metaforycznych Habitat, Saga, Och oraz gier dydaktycznych.

Warsztaty służyły tworzeniu zgranego zespołu, dobrej komunikacji w grupie, pobudzały kreatywności pomysłowość uczestników. Zaangażowanie, pomysłowość i energia uczestników spotkania w Lipiance potwierdza, że sektor pozarządowy północno-wschodniego Mazowsza gotowy jest do skutecznego działania

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content