Kolejne spotkanie z cyklu „Przy kawie i ciastku o zdrowiu i urodzie”

20 października 2021 | Aktualności

W piątkowe popołudnie 15 października w Klubie Seniora w Nurze odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Przy kawie i ciastku o zdrowiu i urodzie” , którego współorganizatorem jest LGD „ZIELONE SIOŁO”.

W spotkaniu uczestniczyli: Rafał Kruszewski Wójt Gminy Nur, Artur Wnuk Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowickiej wraz z Małgorzatą Podbielską Położną Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Dianą Kołodziejczyk Zastępcą Kierownika Dziełu Rehabilitacji Leczniczej, Agnieszka Jaszczołt Skarbnik Gminy Nur, Maria Wojtkowska Kierownik GOPS w Nurze, Monika Gawrychowska Koordynator Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nurze, Katarzyna Dymek opiekun grupy w Klubie Seniora, przedstawicielki KGW Nur oraz Adriana Rukat Prezes LGD „ZIELONE SIOŁO” wraz z Agnieszką Sołowińską pracownikiem biura LGD.

Spotkanie miało na celu zapoznanie seniorów z terenu gminy Nur z ofertą świadczeń medycznych ostrowskiego Szpitala skierowanych do osób starszych, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowia, w tym systematycznego wykonywania badań kontrolnych.

Przedstawiciele Szpitala z dumą opowiadali o nowoczesnym sprzęcie ortopedycznym, badaniach klinicznych, programach profilaktycznych oraz rozwijającej się ofercie usług leczniczych, z których korzystają mieszkańcy powiatu ostrowskiego oraz pacjenci przybywający z odległych zakątków Polski. Dyrektor Artur Wnuk opowiedział o planowanej rozbudowie Szpitala polegającej na dobudowaniu nowego skrzydła z przeznaczeniem na nowoczesny blok operacyjny, oddział ginekologiczno- położniczy, oddział intensywnej terapii, pracownię endoskopową oraz nowoczesną sterylizatornię.

Podczas spotkania poruszano także temat regularnych badań profilaktycznych zalecanych dla seniorów, dzięki którym można zapobiec różnym schorzeniom i dolegliwościom.

Po spotkaniu przedstawiciele Szpitala oraz LGD zwiedzili Dzienny Dom Opieki Medycznej, dedykowany pacjentom po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej, wsparcia i edukacji zdrowotnej oraz osobom zagrożonym hospitalizacją.

Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Dymek za pomoc w przygotowaniu spotkania w Klubie Seniora w Nurze.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content