Pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych z cyklu „Pozarządowe Espresso”

5 marca 2021 | Aktualności

Pozarządowe espresso

W dniu 4 marca br. uczestniczyliśmy w inauguracyjnym spotkaniu on-line z cyklu „Pozarządowe Espresso” poświęconym konkursom dla organizacji pozarządowych. Spotkanie zorganizował Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce. LGD „ZIELONE SIOŁO” uczestniczyło wspólnie z przedstawicielami KGW z obszaru działania Stowarzyszenia tj.: Agnieszką Truskowską-Janusz z KGW w Pętkowie Wielkim, Joanną Dąbrowską z KGW w Kiełczewie oraz Beatą Niemira z KGW w Szulborzu Wielkim.

Prowadzący spotkanie Animator Łukasz Wachowski przedstawił zasady poprawnego sporządzania ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Mazowieckiego. Omówił sposoby prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania oraz zapoznał uczestników z formularzem oferty bezpośrednio w generatorze WITKAC. Omówił też najczęściej popełniane przez NGO błędy.

Kolejne spotkanie za tydzień tj. w dnu 11 marca br. Chętnych serdecznie zapraszamy, warto skorzystać.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content