Otrzymaliśmy dotację na zakup sprzętu komputerowego

6 grudnia 2022 | Aktualności, Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Laptop

Z radością informujemy, że w otwartym konkursie ofert Województwa Mazowieckiego wybrano ofertę LGD „ZIELONE SIOŁO” na realizację zadania publicznego pn. „Finanse i księgowość w organizacjach”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 5.793,37 zł zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który pozwoli na organizację szeregu przedsięwzięć tj. szkolenia, konferencje i spotkania informacyjne dla przedstawicielek KGW, grup nieformalnych oraz stowarzyszeń z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

logo Mazowsza
Skip to content