Nowy projekt grantowy rozpoczęty !!

13 lipca 2022 | Aktualności

W dniu 7 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Jasienicy odbyło się uroczyste podpisanie 11 umów o powierzenie grantu na realizację zadania grantowego pn. „Nasze wspólne dziedzictwo / II”.

W imieniu LGD „ZIELONE SIOŁO” umowy z Grantobiorcami podpisali Prezes Zarządu
p. Adriana Rukat oraz Wiceprezes p. Grzegorz Nadratowski. 11 Grantobiorców z obszaru LGD tj.:

 • Biblioteka Publiczna w Broku,
 • KGW w Królach Dużych,
 • KGW w Tymiankach-Buciach,
 • Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Stajnia z Małkini Górnej,
 • Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo,
 • KGW w Szulborzu Wielkim,
 • KGW „Zaszkowianki” w Zaszkowie,
 • OSP w Zaszkowie,
 • KGW „Kalinowe Szpilki” w Kalinowie,
 • KGW „Zakrzewiacy” w Zakrzewie Kopijki,
 • KGW „Gąsiorowianki” w Gąsiorowie

zrealizuje zadania na łączną kwotę 87.846,00 zł dotyczące zakupu sprzętu AGD, wyposażenia kuchennego, mebli oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego do miejsc mających na celu szerzenie lokalnej kultury, służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne
i promujących obszar objęty LSR.

Grantobiorcom gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślną realizację grantów!!!

Dziękujemy Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka p. Waldemarowi Brzostkowi za udostępnienie świetlicy wiejskiej oraz Przewodniczącej KGW Jasienica p. Ewie Suchcickiej za pomoc w organizacji spotkania.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content