Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

16 lutego 2022 | Aktualności

W związku z corocznym obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszam do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie przy ul. Szkolnej 28.

Harmonogram warsztatu:

  • Podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR i działań LGD wraz z informacją na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  • Dyskusja dotycząca poziomu realizacji finansowej i rzeczowej LSR, stopnia jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych i ich wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie oraz roli stosowanych kryteriów wyboru projektów.
  • Dyskusja dotycząca wybranych projektów realizowanych w ramach LSR i ich wpływ na osiągnięcie celów LSR oraz stopień odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, system przyjętych wskaźników i dostarczania przez nie potrzebnych informacji, niezbędnych do określenia skuteczności interwencyjnej Strategii.
  • Dyskusja dotycząca procedur naboru, wyboru i realizacji projektów w kwestii dostępności dla wnioskodawców, skuteczności działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) i ewentualnych propozycji oraz innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR i sposobów wykorzystania rekomendacji.
  • Podsumowanie spotkania.                                       

W związku z trwającą pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, proszę o posiadanie masek ochronnych. Przed wejściem na salę nastąpi dezynfekcja rąk. Podczas warsztatu zostanie zachowana odpowiednia odległość pomiędzy uczestnikami.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content