Zapraszamy na Quest w Czarnieńskim Rezerwacie

17 czerwca 2018 | Projekty, Projekty współpracy

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka– Ochrona Dziedzictwa” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 pomiędzy LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz LGD „Kurpsie Razem” zapraszamy na Quest w Czarnieńskim Rezerwacie, gmina Czarnia k. Myszyńca.

Więcej informacji – zobacz

Podobne artykuły w kategorii Projekty | Projekty współpracy
Skip to content