Zakończyliśmy szkolenia on-line dla Grantobiorców

19 lipca 2023 | Aktualności

Za nami cykl szkoleń on-line na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie operacji grantowych w związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach P.3B „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury” do miejsc służących realizacji inicjatyw kultywujących dziedzictwo lokalne, promujących obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne oraz zakup niekomercyjnej infrastruktury, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 W szkoleniach, które odbyły się w  dniu 11 lipca oraz w dniach 13-14 lipca br. aktywnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędów Gmin oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

Podczas spotkań Prezes Zarządu Adriana Rukat omówiła warunki udzielenia wsparcia, procedury oceny oraz kryteria wyboru grantobiorców. Ponadto poruszyła zagadnienia związane z prawidłowym wypełnieniem wniosku o powierzenie grantu i przygotowaniem załączników oraz realizacji i rozliczania grantów. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content