Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2020

19 listopada 2020 | Aktualności, Nabory 2020

ocena wniosków

W dniu 17 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, trwającym w okresie 5-19 października  2020 r.

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu wynosił 1.050.000,00 zł. Do Biura LGD wpłynęło 30 projektów na łączną kwotę 2.100.000,00 zł.

Rada dokonała oceny złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz według lokalnych kryteriów wyboru. W zakresie zgodności z LSR wszystkie złożone wnioski uznano za zgodne z lokalną Strategią Rozwoju. W zakresie zgodności według lokalnych kryteriów wyboru, zadania w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1), które w wyniku przyznanej punktacji zajęły miejsce od 1 do 15 mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Operacje, które zajęły miejsce od 16 do 29, zostały wybrane do dofinansowania, ale wykraczają poza limit środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Projekt, który zajął miejsce 30, nie uzyskał co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 9,5 wobec czego nie został wybrany do dofinansowania.

Przewodniczący Rady LGD „Zielone Sioło”

/-/ Waldemar Brzostek

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Nabory 2020
Święto NGO

Święto NGO

27. lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To świetna okazja aby podziękować wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom na obszarze działania...

czytaj dalej
Skip to content