Wpisz się na Mapę Aktywności Społecznych

22 stycznia 2021 | Aktualności

Mapa aktywności społecznych

Mapa jest narzędziem internetowym opracowanym w ramach projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, realizowanego w roku 2020 w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego, którego uczestnikiem była LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Mapa Aktywności Społecznych służy zbieraniu i publikowaniu informacji na temat sektora społecznego z obszaru Północno-Wschodniego Mazowsza. Opublikowane dane poprawią wzajemną komunikację pomiędzy lokalnymi organizacjami i liderami społecznymi oraz przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku sektora społecznego.

Organizacje pozarządowe i społeczne grupy nieformalne zachęcamy do rejestracji na Mapie Aktywności Społecznych. Do tej pory zarejestrowało się 602 podmioty, w tym 103 z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem formularza internetowego www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/dodaj-organizacje/ .

Mapa dostępna jest na stronie internetowej www.mapaaktywnoscispoecznych.pl 

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content