Seminarium dla Aktywnych

14 grudnia 2020 | Aktualności, Aktywizacja i Integracja

W dniu 10 grudnia br. uczestniczyliśmy w „Seminarium dla Aktywnych” – przegląd dobrych praktyk sektora społecznego’’. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem komunikatora internetowego i było podsumowaniem projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”. Seminarium poprowadził ekspert Andrzej Rybus-Tołłoczko Przewodniczący Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.
W wydarzeniu uczestniczyło 40 osób, w tym przedstawiciele sektora społecznego oraz instytucji publicznych.

Otwarcia seminarium dokonała Pani Marzena Jastrzębska Prezes LGD „Zaścianek Mazowsza”, która zaprezentowała program spotkania oraz przedstawiła działania zrealizowane w ramach projektu. Następnie głos zabrała Pani Sara Michalska Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która omówiła zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu.

Liczne przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji i integracji mieszkańców przedstawili uczestnicy Szkoły Lokalnych Liderów, tj. Jolanta Zera ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz „Drwęczanka”, Barbara Walczak z KGW w Lipiance, Robert Niedzwiecki ze Stowarzyszenie Projekt Radomir, Marzena Kobylińska z KGW „Pilicaki”, Agnieszka Kryspin-Gałązka reprezentująca Stowarzyszenie Zakręceni oraz Izabela Gawek z KGW w Kurpiach Dworskich i Szlacheckich. Zaprezentowana została również Mapa Lokalnych Aktywności Społecznych – narzędzie internetowe służące zbieraniu i udostępnianiu informacji nt. organizacji i grup społecznych z rejonu północno-wschodniego Mazowsza.

Następnie Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko omówił rozwój sektora społecznego w Polsce, w kontekście planowanych zmian prawnych, natomiast Pan Łukasz Wachowski – ekspert
z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przybliżył aktualne wyzwania
i plany na przyszłość Partnerstwa Forum Inicjatyw Społecznych. Spotkanie zakończyło się pytaniami od uczestników.

Podsumowując Seminarium należy stwierdzić, że wielokrotnie w trakcie, ale przede wszystkim w prezentacjach wybrzmiało słowo „WSPÓŁPRACA”. Jest ona ważna dla wielu działań w sektorze społecznym, pomaga przy realizowaniu projektów oraz uczy jak umiejętnie korzystać z własnych zasobów lokalnych. Nie chodzi o konkurowanie, a uzupełnianie się
w swoich pomysłach i przedsięwzięciach. Nieformalna grupa pod nazwą Forum Inicjatyw Społecznych ma już na tyle siły, że może prężnie działać w naszym regionie. To zasługa wielu aktywnych organizacji z regionu oraz silnych lokalnych liderów, którzy wiedzą czego chcą
i ciągle się rozwijają.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności | Aktywizacja i Integracja
Skip to content