Wirtualna mapa turystyczna

Przedstawiamy wirtualną mapę turystyczną lokalizującą obiekty zabytkowe, turystyczne, kulturalne, rekreacyjne, a także inne obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wirtualna mapa turystyczna powstała w ramach projektu
pn. „Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym”.

Skip to content