Dobiega końca cykl szkoleniowy w ramach projektu „Pozarządowy jest Gotowy…”

3 grudnia 2021 | Aktualności

1 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych zakończyły się spotkania szkoleniowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Pozarządowy jest Gotowy – czyli przygotowanie sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza do skutecznego działania” finansowanego ze środków budżetu Województwo Mazowieckiego. Koordynatorem projektu jest LGD „Zaścianek Mazowsza”, zaś nasza LGD partnerem wspierającym.

Pod okiem trenerki Edyty Koper – doradcy lokalnego Sieci Doradców Lokalnych Fimango, prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Panie z KGW z terenu gminy Zaręby Kościelne oraz KGW Kiełczew (gm. Małkinia Górna) poznały zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, sposoby dokumentowania sprzedaży, dowiedziały się czym jak darowizna i zwolnienie przedmiotowe oraz jak wypełnić CIT-8 wraz z załącznikami.

Na zakończenie szkolenia uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, które wręczyła Prezes Zarządu Adrianą Rukat wraz z Sekretarzem Gminy Jadwigą Mikołajczyk.

Podziękowania dla Wójt Gminy Urszuli Wołosiewicz za udostępnienie sali konferencyjnej na spotkania szkoleniowe, a wszystkim uczestniczkom za aktywny udział.

Podobne artykuły w kategorii Aktualności
Skip to content