Start

PostHeaderIcon Możliwości współpracy – wymiana informacji

729x308_wspolpracaRolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Kolejne wsparcie dla rolników – kredyty preferencyjne

729x308Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

01W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”, trwającym od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

03W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Komunikat dotyczący funkcjonowania Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, zaleceniami o ograniczaniu kontaktów bezpośrednich oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”, zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw z pracownikami Biura LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgd@zielonesiolo.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny 602 778 363

 

                                                                  /-/ Adriana Rukat  Prezes Zarządu                                                                                       

                                                                           LGD „ZIELONE SIOŁO”