Start Dokumenty

PostHeaderIcon Dokumenty

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 - pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 -  pobierz
 • Lista członków Stowarzyszenia - pobierz
 • Regulamin Walnego Zebrania Członków - pobierz
 • Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - pobierz
 • Wykorzystanie środków finansowych na funkcjonowanie LGD „ZIELONE SIOŁO” - pobierz

 • Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - pobierz
 • Karta oceny operacji na zgodność z LSR - pobierz
 • Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach  LSR  - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2016 - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2017 - pobierz

 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2018 - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2019 - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2020 - pobierz
 • Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD "ZIELONE SIOŁO", wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD - pobierz
 • Wzór formularza protestu - pobierz
 • Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR - pobierz