Start

PostHeaderIcon

W imieniu Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce oraz Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. ?Ekonomia spoeczna Twoj szans?, ktre odbdzie si w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I pitro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2. ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, w imieniu Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszamy mieszkacw obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach dziaania 19 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich LGD

W dniach 8-9 wrzenia br. uczestniczylimy w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wdraania poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie zorganizowane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego odbyo si w Warszawie, a uczestnikami zaj byli pracownicy mazowieckich Lokalnych Grup Dziaania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 28 sierpnia 2016 r. Orodku ?BINDUGA? w Broku odbyy si IX Doynki Powiatowe, ktrych organizatorem by Powiat Ostrowski. Na zaproszenie Starosty Ostrowskiego p. Zbigniewa Kamiskiego mielimy przyjemno uczestniczy w tej uroczystoci i uatrakcyjni jej program.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dni Kukurydzy w Andrzejewie

W niedziel 21 sierpnia br. w Andrzejewie odby si Festyn pn.: ?Dni Kukurydzy?. Impreza jest niezwykle wanym wydarzeniem dla mieszkacw gminy i ssiednich miejscowoci. Gmina Andrzejewo jest zagbiem kukurydzy i produkcji mleka na Mazowszu.

Więcej…