LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

W zwizku z naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? PROW na lata 2007-2013 ogoszonym w kwietniu ubiegego roku przez nasz LGD, w dniu 16 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, zostaa zawarta pierwsza umowa na dofinansowanie zadania pn.: ?Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I?. Umow podpisa Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Zofii Krupiskiej.

Przy podpisaniu umowy obecni byli rwnie przedstawiciele Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO?, Prezes Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz Nadratowski.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych obejmujcych przebudow pyty boiska sportowego do piki nonej wraz z bieni lekkoatletyczn, skoczni w dal, rzutni do pchnicia kul, ponadto zakup i monta piaskownicy do skoku w dal, wykonanie ogrodzenia panelowego z bram wjazdow i furtk wejciow, zamocowanie pikochwytw za bramkami do piki nonej, wykonanie cigw komunikacyjnych oraz uoenie obrzea betonowego wzmacniajcego pyt boiska i bieni lekkoatletyczn.

Po zakoczeniu robt budowlanych, mieszkacy gminy Wsewo bd mogli korzysta z nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego boiska, ktre niewtpliwie stworzy jeszcze lepsze warunki do aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportw.

 

PostHeaderIcon

W dniu 24 lutego br. Kapitua IV Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego wyonia zwycizcw za najlepszy produkt roku 2010. O tytu ubiegao si 77 przysmakw wytwarzanych przez mazowieckich producentw. Wrd nich znalazy si rwnie cztery wyroby zgoszone przez LGD ?ZIELONE SIOO?, ktre rywalizoway w kategorii Mazowieckie Produkty Tradycyjne i Naturalne tj.:

  • ?Ciasto marchewkowe DAJANY? Pani Danuty Jabonka-Grabowskiej z Gospodarstwa Agroturystycznego ?DAJANA? w Broku,
  • ?Pasztet z krlika w urawinowej galarecie? Koa Gospody Wiejskich wsi Przedwit,
  • ?Ser biay z mleka krowy polskiej czerwonej? Pastwa Anity i Mariusza Mierzejewskich z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie,
  • ?Ser odpustowy? Koa Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?.

W gronie zwycizcw Konkursu znalazy si dwa produkty zgoszone przez nasze Stowarzyszenie. ?Ciasto marchewkowe DAJANY? zwyciyo wrd wyrobw cukierniczych, natomiast ?Ser biay z mleka krowy polskiej czerwonej? wygra jako najlepszy wyrb mleczarski. Oba produkty powstay bez udziau rodkw chemicznych, wedug starych rodzinnych przepisw, natomiast surowce do ich wytworzenia pochodz z wasnych gospodarstw Laureatw.

Uroczyste podsumowanie i wrczenie nagrd IV Edycji Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt roku 2010, organizatorzy zaplanowali w dniu 18 maja br. na Praskiej Giedzie Spoywczej w Zbkach. Zwycizcom serdecznie GRATULUJEMY!!

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada serdeczne podzikowania Laureatom Konkursu oraz wszystkim paniom z Koa Gospody Wiejskich wsi Przedwit oraz paniom z Koa Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?, za udzia w Konkursie i promocj swojego produktu.

 

PostHeaderIcon

W dniu 22 lutego br. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego podj uchwa w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?. Ww uchwaa zatwierdza list operacji wybranych przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? do dofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.

Pierwszy konkurs na ?Odnow i rozwj wsi? nasza LGD przeprowadzia w okresie od dnia 14 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. Do Biura LGD ?ZIELONE SIOO? wnioski zoyo 4 beneficjentw tj. Gmina Andrzejewo, Gmina Wsewo, Gmina Nur oraz Gmina Ostrw Mazowiecka.

Jako pierwszy umow podpisze Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk. Umowa zostanie zawarta na realizacj projektu pn. Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I. Cakowita warto zadania to ponad 1 mln zotych. Pomoc jak Gmina Wsewo otrzyma na przebudow boiska to 305 000,00 z.

Gmina Andrzejewo uzyska dofinansowanie na remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby Boledy. Gmina Nur po podpisaniu umowy bdzie realizowaa przebudow cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur, natomiast Gmina Ostrw Mazowiecka wykona remont wietlic wiejskich w miejscowociach Nowa Grabownica i Jelenie.

 

PostHeaderIcon Konferencja ?Natura 2000 ?....? w Broku

W ramach programu ?Liderzy Natury ? oglnopolska kampania promujca dobre praktyki ochrony obszarw Natura 2000?, w dniu 14 lutego br. w sali konferencyjnej Urzdu Gminy Brok, odbya si konferencja pt.: ?Natura 2000 ? szanse i moliwoci rozwoju czyli jak wykorzysta zasoby przyrodnicze dla rozwoju spoeczno-gospodarczego gminy Brok i Puszczy Biaej?.

Konferencja skierowana bya do samorzdw terytorialnych, organizacji pozarzdowych, lokalnej spoecznoci oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych ochron przyrody.

Koordynatorem projektu, uczestnikiem kursu ?Liderzy Natury? organizowanego przez Fundacj ?Zielona Akcja w Legnicy?, i jednoczenie wykadowc bya Pani Danuta Jabonka-Grabowska, ktra w atrakcyjny sposb wyjania czym jest Natura 2000 i ochrona rodowiska, jakie s najcenniejsze elementy przyrodnicze Puszczy Biaej oraz opowiedziaa o udziale Gminy Brok w projekcie ?Midzy Bugiem a Narwi?, ktry by pocztkiem drogi do budowania wizerunku jako zrwnowaonego celu podry czyli gminy ekoturystycznej.

Pan Tomasz Woszczowski ? przedstawiciel Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie, przybliy sposb w jaki powstaa sie partnerw w ramach projektu ?Wzorcowa Sie Ekoturystyczna Midzy Bugiem a Narwi?, przypomnia jej zaoenia, cele oraz korzyci pynce z uczestnictwa w projekcie.

Gocie spotkania, w dyskusji poruszyli wiele zagadnie zwizanych z Natur 2000 i ochron przyrody, ktra stanowi istotn szans na dynamiczny rozwj turystyczny regionu. Zgodnie podkrelili, e konferencja bya ciekawa i bardzo potrzebna. Przyczynia si nie tylko do pogbienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody ale te suya integracji lokalnej spoecznoci i wzajemnej wymianie pogldw.

Konferencja zorganizowana bya w ramach wsppracy z Burmistrzem Gminy Brok, Spoecznym Instytutem Ekologicznym w Warszawie, LGD ?ZIELONE SIOO?, Nadlenictwem Ostrw Mazowiecka, Zespoem Publicznych Placwek Owiatowych w Broku, Brokowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsibiorczoci oraz Gospodarstwem Agroturystycznym ?DAJANA? w Broku. Wsparcia finansowego udzielia Fundacja ekologiczna ?Zielona Akcja w Legnicy?.

Prezentacje p. Danuty Jabonki-Grabowskiej przedstawione na konferencji

Prezentacja pobierz

Materiay pobierz

 

PostHeaderIcon

W dniu 10 lutego br. odbyo si posiedzenia Rady LGD ?ZIELOE SIOO?, ktrego celem bya ocena i wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w dniach od 10- 31 stycznia br., w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem wnioskw w ramach dziaa: ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz ?Mae projekty? objtych Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Limit rodkw przeznaczonych na ww. nabory wynosi: 458 838,00 z na ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz 225 469,45 z na ?Mae projekty?. Wszystkie wnioski wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD sporzdzone zostay listy rankingowe ocenionych operacji.

Zadania w ramach operacji ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ktre zajy miejsca I-V mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Zadania w ramach operacji ?Mae projekty?, ktre zajy miejsca I-IX mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Mae projekty