Start

PostHeaderIcon Realizacja LSR w latach 2016-2023

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - pobierz
 • Statut Stowarzyszenia - pobierz
 • Lista członków Stowarzyszenia - pobierz
 • Regulamin Walnego Zebrania Członków - pobierz
 • Regulamin Zarządu - pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej - pobierz
 • Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - pobierz
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” - pobierz
 • Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - pobierz
 • Karty oceny operacji na zgodność z LSR - pobierz
 • Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach w ramach LSR  - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2016 - pobierz

PostHeaderIcon Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięć:

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Więcej…