Start

PostHeaderIcon Realizacja LSR w latach 2016-2023

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - pobierz
 • Statut Stowarzyszenia - pobierz
 • Lista czonkw Stowarzyszenia - pobierz
 • Regulamin Walnego Zebrania Czonkw - pobierz
 • Regulamin Zarzdu - pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej - pobierz
 • Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno - pobierz
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? - pobierz
 • Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru - pobierz
 • Karty oceny operacji na zgodno z LSR - pobierz
 • Harmonogram planowanych  naborw wnioskw o udzielenie wsparcia na wdraanie operacji w ramach w ramach LSR  - pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacja na rok 2016 - pobierz

PostHeaderIcon

Operacje w ramach poddziaania 19.2 z wyczeniem projektw grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej, tj. dla przedsiwzi:

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 17 maja br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? podpisali umow o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umoliwia wdraanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD bd mogli ubiega si o dofinansowanie. czna kwota przewidziana na wdraanie Strategii LGD ?ZIELONE SIOO? to 7.000.000,00 zotych.

Więcej…