Otrzymaliśmy dotację na propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
Start Aktualności Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze Otrzymaliśmy dotację na propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

PostHeaderIcon Otrzymaliśmy dotację na propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartym konkursem dla organizacji pozarządowych, w dniu 27 lutego br. złożyliśmy ofertę na realizację projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

 

Uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, nasza oferta została wybrana do dofinansowania w wnioskowanej kwocie 9.999,00 zł.

Zadanie polegało będzie na organizacji szkolenia na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, udziale w imprezach plenerowych odbywających się na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, podczas których przygotujemy stoisko promocyjne z degustacją potraw lokalnych i przeprowadzimy Konkursy Wiedzy o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Ponadto wydamy ulotkę promocyjną oraz przygotujemy nagranie relacji filmowej z realizacji zadania.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie międzysektorowym z Powiatem Ostrowskim, gminą Wąsewo, gminą Andrzejewo oraz gminą Ostrów Mazowiecka.